Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Khôn lường hiểm nguy

Thảo dân lên gặp Bao Công

Đệ đơn xin kiện cái... ông bán hàng

Rằng bao su trên thị trường

Toàn là đồ rởm nên chồng không “đeo”

Thực tình dân muốn được... “yêu”

Sợ “vỡ kế hoạch” nên chiều sao đây?

Bao Công suy nghĩ phút giây

Liền ra phán quyết thẳng tay đập bàn

“Bao rởm ở trên thị trường

Phải đem tiêu hủy kẻo khôn lường

hiểm nguy!”

Vương Đức