Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Hoạt động chuyên môn


QUI TRÌNH KỸ THUẬT

Cập nhật: 02-01-2019
Vui lòng nhấp vào link dưới
https://drive.google.com/drive/folders/1EdnzBXmR8KHIwByc16cmHsPx4uI64S3q?usp=sharing

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Cập nhật: 02-01-2019
https://drive.google.com/drive/folders/1Lcn-Yr6aCymu28Vt5-ykf0ThE8EsYwst?usp=sharing

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng

Cập nhật: 21-11-2018
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về Quy định chi tiết phân...

Hội nghị Khoa học Công nghệ Năm 2018

Cập nhật: 21-11-2018
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN
Kính mời: - Trưởng, phó các khoa, phòng; - Bác sĩ điều trị; - Điều dưỡng trưởng, hành chính trưởng; - Điều dưỡng hành chính.
Đến dự:
HỘI NGHỊ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2018

Triển khai tầm soát ung thư

Cập nhật: 21-11-2018
Kể từ tháng 11 /2018 Khoa Sản triển khai tầm soát ung thư bằng phương pháp mới

Danh mục DVKT đã được phê duyệt

Cập nhật: 19-11-2018
Nhấp vào link:
https://drive.google.com/open?id=1N6VqyTi_yVrQhAmO2H0o-Emhig-qtKNy

Quy hoạch phát triển bệnh viện giai đoạn 2017-2020

Cập nhật: 29-12-2017
Quy hoạch phát triển bệnh viện giai đoạn 2017-2020

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 - Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Cập nhật: 08-08-2018
Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 - Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Kế hoạch hoạt động bệnh viện ĐKKV Hóc Môn - Năm 2018

Cập nhật: 10-05-2018
Kế hoạch hoạt động bệnh viện ĐKKV Hóc Môn

DANH MỤC KỸ THUẬT HSTC-CĐ

Cập nhật: 16-11-2018
Ngày 13/07/2018 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4442/QĐ-BYT ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện...

Sinh hoạt Khoa học kỹ thuật

Cập nhật: 13-03-2018
Ngày 07/12/2017 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật với chuyên đề: “Giảm thiểu nguy cơ tổn thương cơ quan đích, lợi ích vượt ngoài tác dụng hạ...

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TAY NGHỀ 2017

Cập nhật: 20-10-2017
Nhấn vào link: https://drive.google.com/open?id=0B3zjYTl8LniaRUJYcXVoUXFkdFE